Przekaz informacji w mediach elektronicznych

16

Do głównych mediów elektronicznych zaliczane jest radio. W tym przypadku głos przekazywany był za pośrednictwem fal elektromagnetycznych zwanych także radiowymi. Dopiero w kolejnych etapach pojawiły się telewizja oraz Sieć. Który rodzaj komunikacji miał najszerszy wpływ na ludzkość? Pierwsze kroki radiofonii były oczywiście szeroko omawiane, nie należy jednak przyrównywać ich do Internetu. Sieć wirtualna wpłynęła na niespodziewany i zawrotny wzrost sposobności do komunikacji międzyludzkiej oraz technologii. Obecnie wyszukiwanie informacji, nawet tych szczególnie skrywanych jest tak naturalne jak oddychanie. Czym więc jest społeczeństwo globalne, kim są osoby określane mianem kosmopolitan. Są obywatelami całej Ziemi i wszędzie, bez względu na kraj będą czuć się jak w domu. Odznaczającą się cechą kultury masowej okazuje się być również jej jednorodność. Obecnie nie obowiązują różnice kulturowe dlatego, że ludzie na całym świecie żyją oraz zachowują się identycznie, nie istotny okazuje się być kraj i położenie. Mało, więc różni Europejczyka od Kanadyjczyka lub Chińczyka. To czy przekształcanie się kultury globalnej to zjawisko dobre czy negatywne będziemy mogli ocenić dopiero za kilkadziesiąt lat.